Business Intelligence voor transportbedrijven

Verhoog performance

Managen op realtime cijfers

Waar het ene bedrijf haar vracht vervoert via land, vervoeren andere bedrijven hun vracht over het water of via de lucht. Een belangrijke missie voor al deze bedrijven is om dit op een zo efficiënt mogelijke manier te doen. Dunne marges binnen de sector zorgen ervoor dat de winstgevendheid af kan hangen van de kleinste (variabele) kosten. In de huidige concurrerende markt is het dan ook van groot belang om inzicht te hebben in deze variabelen, omdat één late levering of onverwachte toeslag een grote invloed kan hebben op de dagelijkse bedrijfsvoering, of zelfs de klantrelatie.  

Daarom is het van groot belang om voldoende data binnen de transportsector voldoende inzichtelijk te hebben. Of dit nu data uit een TMS, WMS, een financieel systeem óf een combinatie hiervan is: we kunnen concluderen dat in al deze systemen ontzettend veel waardevolle data opgeslagen zit, die van belang kan zijn van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Door het inzetten van een interactieve Business Intelligence rapportage komt deze data boven tafel en krijgt het waarde. De data wordt omgezet in visuele elementen. Zo kunt u op basis van realtime informatie (trend)analyses maken, strategieën bepalen en onderbouwde beslissingen nemen. 

Meest gevisualiseerde

Enkele voordelen van Business Intelligence voor transportbedrijven

Operationele efficiëntie

Verhoog de operationele efficiëntie door diepgaande analyses onder zowel klanten, leveranciers en ieder ander proces. Hierdoor kunnen verbeterpunten sneller opgespoord worden en kan er actie ondernomen worden.

Koppeling met alle afdelingen

Naast het logistieke proces kunnen ook andere afdelingen binnen de organisatie in kaart gebracht worden. Bijvoorbeeld de Finance afdeling. Door deze te koppelen met elkaar creëert u unieke inzichten zoals u nooit eerder zag.

Kostenbesparend

BI heeft een kostenbesparend effect. Doordat je in staat bent om op tijd actie te ondernemen. Bij transportbedrijven kunnen de kostenvariabelen verminderd worden door meer en uitgebreider inzicht in deze variabelen.

Benieuwd welke stappen u moet nemen om te starten
met Business Intelligence?

of bel direct +31 85 273 58 79