Werken bij KPI Solutions

Privacyverklaring

KPI Solutions B.V., gevestigd aan Oranjesingel 2, 6511 NS Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Oranjesingel 2, 6511 NS Nijmegen
+ 31 85 273 58 79

Persoonsgegevens die wij verwerken

KPI Solutions B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door formulieren op de website, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kpisolutions.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KPI Solutions B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrieven
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • KPI Solutions B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • KPI Solutions B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KPI Solutions B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, echter minstens zo lang als wettelijk verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

KPI Solutions B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KPI Solutions B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dit hebben we opgenomen in ons register van verwerkingsactiviteiten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KPI Solutions B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. KPI Solutions B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. In onze cookieverklaring vindt je alle cookies van onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KPI Solutions B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kpisolutions.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . KPI Solutions B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KPI Solutions B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze support of via info@kpisolutions.nl

 • KPI Solutions heeft een informatiemanagementbeleid dat is vastgelegd in het Information Security Management System. Hierin wordt structureel aandacht besteed aan de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens. Het managementsysteem is ingericht volgens de PDCA-cyclus (Plan Do Check Act).
 • KPI Solutions B.V. is door DigiTrust B.V. gecertificeerd voor de norm NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017+A11:2020 onder certificaatnummer DGT271721139. Het toepassingsgebied betreft: Het beveiligen van informatie in relatie tot de ontwikkeling en beschikbaarstelling van rapportages; ophalen, repliceren, verwerken en beschikbaar stellen van data; advisering en training. Dit certificaat is geldig tot 19 mei 2025. ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging.
 • Zowel de dienstverlening als interne bedrijfsvoering is ‘cloud centric’. De structurele dataverwerking vindt volledig plaats in de cloud, waarbij alle eigen producten in hetzelfde Microsoft Azure datacentrum wordt gehost. Ook de ERP-, CRM- en overige systemen zijn allemaal in de cloud, waarbij we een verwerkingsovereenkomst hebben met deze partijen. Door de ‘cloud centric’ structurele dataverwerking kan altijd gebruik worden gemaakt van de nieuwe versies, updates en ontwikkelingen;
 • Medewerkers werken alleen op bedrijfslaptops. Alle laptops worden centraal beheerd en zijn van afstand leeg te gooien. Rechten en rollen zijn centraal beheerd.
inschrijven-nieuwsbrief

ARE YOU IN?

Als eerste op de hoogte zijn van de laatste tips, tricks en nieuws rondom BI? Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief. 

power-bi

BI & Analytics

Gratis proefperiode aanvragen

Een van onze specialisten neemt zo spoedig mogelijk contact met je op om de proefperiode op te starten.

Gratis proefperiode aanvragen

Een van onze specialisten neemt zo spoedig mogelijk contact met je op om de proefperiode op te starten. 

Start direct uw gratis proefperiode

 • Vrijblijvend proberen;
 • De proefperiode loopt automatisch af;
 • U ontvangt direct instructies voor het opstarten;
 • Begeleiding door onze BI specialisten bij het gebruik;
 • Dagelijks support beschikbaar.

Wat zijn de voordelen van datavisualisatie?

Ontdek de mogelijkheden en ga direct zelf aan de slag. Download direct uw whitepaper.

Benieuwd naar de mogelijkheden van Power BI voor uw organisatie?

Plan dan een gratis demo in met één van onze Business Intelligence specialisten. Zij nemen u in circa 30 minuten mee door onze rapportages en laten u vrijblijvend kennis maken met de mogelijkheden van Business Intelligence en Power BI in het bijzonder.

Power BI oplossingen voor Exact Online

Snel aan de slag met Power BI. Download direct uw whitepaper.