Eén bron van de waarheid

Datawarehouse als bron voor uw Business Intelligence oplossing

Het opzetten van een datawarehouse

Het hart van uw Business Intelligence oplossing

Door de overvloed aan data in de hedendaagse bedrijfsvoering is het genereren van datagedreven inzichten meer dan essentieel voor organisaties die voor willen blijven op hun concurrenten en hun organisatiedoelstellingen willen behalen. Organisaties maken vaak gebruik van meerdere applicaties, met ieder een eigen database. Hierdoor staat de data uit deze applicaties opgeslagen op verschillende locaties. Vaak is dit een SQL, Access, Oracle of andere, veel gebruikte database. In een datawarehouse, ook wel DWH genoemd, kan men de data vanuit verschillende bronsystemen opslaan, combineren en analyseren. Daardoor wordt het datawarehouse vaak gezien als het hart voor een Business Intelligence oplossing. 

Het doel van een datawarehouse

Het doel van het opzetten van een datawarehouse is dat de data die nodig is voor bijvoorbeeld de BI-oplossing, gestructureerd aangeboden kan worden. Dit betekent dat niet alle data vanuit uw andere applicaties geëxtraheerd worden naar een datawarehouse, maar dat er gekeken wordt welke data benodigd is voor de BI-oplossing. Voorbeeld: stel uw organisatie wilt enkel een verkooprapportage, dan is het niet nodig productiegegevens te extraheren naar het datawarehouse. Door enkel relevante data te extraheren, ontstaat een gestructureerd datawarehouse, welke als hart van uw BI-oplossing kan fungeren.

Voordelen van een datawarehouse

Het inrichten van een datawarehouse

Het inrichten van een datawarehouse begint met het bepalen van de informatiebehoefte. Deze behoefte dient in lijn gebracht te worden met de strategische doelstellingen van de organisatie. Hierbij is de belangrijkste vraag: Welke inzichten heeft de organisatie nodig om gericht te kunnen sturen?

De tweede stap omvat het inventariseren van de benodigde gegevensbronnen om in de informatiebehoefte te kunnen voorzien. Hierbij worden de beschikbare bronnen in kaart gebracht en wordt er gekeken naar de kwaliteit van deze bronnen. Zijn alle velden wel gevuld?  

Wanneer er in kaart is gebracht welke gegevensbronnen benodigd zijn om in de informatiebehoefte te kunnen voorzien, wordt de prioritering bepaalt van de te extraheren data om snel tot resultaat te komen.

De laatste stap draait om de implementatie van het datawarehouse. Veelal met als eindresultaat een rapportage welke beschikbaar is voor de eindgebruiker(s). Hierdoor kan de organisatie starten met het beter en efficiënter aansturen van hun organisatie, om zo hun doelstellingen te behalen

Het opzetten en inrichten van een datawarehouse is erg bedrijfsspecifiek, en daarom maatwerk. De stappen die genomen dienen te worden zijn afhankelijk van de bronsystemen, de manier waarop de data op dit moment binnen de organisatie verwerkt wordt en uiteraard de wensen. We adviseren u graag over de mogelijkheden van een datawarehouse voor uw organisatie. Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Of bel direct

+31 (0)85 273 58 79​